Revízie elektro, Jozef DRNZÍK, Zadunajská 5 Bratislava
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného elektrického zariadenia v priestoroch A, B a bleskozvodných ochranných sústav
Mobil  :  0905 478 658,  0903 724 487
E-mail  :  drnzik@revizie-elektro.sk
(c) 2006 - 2014